Projectmanagement

Online cursus Projectmanagement

Met deze online cursus leer je wat een project is, wat er vaak fout gaat bij het managen van projecten en hoe je deze fouten kan voorkomen. Je leert hoe je het project moet voorbereiden, uitvoeren en afsluiten.

Deze uitgebreide online cursus leert je alles over projectmanagement en maakt deel uit van het thema management.

Projectmanagement is een zeer divers vakgebied. Er zijn veel verschillende projecten en een projectmanager heeft een groot scala aan kennis en vaardigheden nodig om een project goed te kunnen managen. Projecten gaan altijd over een verandering en vaak om een vernieuwing. Omdat er bij projecten verschillende belangen spelen en omdat niet alles goed voorspelbaar is, lopen projecten vaak vertraging of moet het budget bijgesteld worden. We kennen de voorbeelden allemaal wel uit de media. Met deze module leer je wat een project is, wat er vaak fout gaat bij het managen van projecten en hoe je deze fouten kan voorkomen. Je leert hoe je het project moet voorbereiden, uitvoeren en afsluiten.


In de online cursus “Projectmanagement” leer je niet-complexe projecten te managen, over de verschillende technieken die gebruikt worden en hoe het opstarten, voorbereiden, uitvoeren en afsluiten van een project plaatsvindt. Na deze training ben je ook bekend met de belangrijkste gedragsvaardigheden waarover een projectmanager moet beschikken zoals leiderschap, teamwerk, conflicthantering, communicatie en onderhandeling. En ken je de belangrijkste projectmanagement methoden, zoals PMBOK, PRINCE2®, projectmatig creëren, agile en scrum.

Duur van de online cursus

De online training “Projectmanagement” duurt ongeveer 5 weken. Elke dag komt er een ander onderdeel aan bod, zodat je alle informatie goed kan opslaan.

Doelgroep

Deze module is bestemd voor beginnende projectleiders/projectmanagers of projectmedewerkers. Over het algemeen hebben mensen die deze module volgen nog niet eerder een projectmanagement cursus gevolgd.

Lesmaterialen

E-Book, Vervolgadvies, Evaluatie, Certificaat

Toetsing

Bij de online cursus “Projectmanagement” is er geen toetsing, wel is er een eindopdracht.

Certificaat

Na het afronden van de training ontvang je een certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard bij je loopbaanprofiel plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!