• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

April 2014 – Sept 2014 : GroupM B.V.
Debiteurenbeheerder ( tijdelijk )
Werkzaamheden : dagelijks acties vanuit OnGuard oppakken. Voornamelijk
klanten bellen, klachten behandelen en deze doorspelen naar de proces managers of eventueel zelf oplossen. Ouderdomsanalyses opmaken voor de bureau’s. Daarnaast de debiteurenbox oppakken en de mail behandelen. Verder verbeterpunten aangegeven bij de Finance director voor lopende processen aan het eind van de opdracht.

Mrt 2013 – Okt 2013: Linen 4 Ever BV/ Not The Same
Assistant controller
Werkzaamheden : alle werkzaamheden m.b.t. zowel debiteuren- en crediteuren administratie. Ondersteunen van de controller met rapportages voor het management. Inboeken van bankontvangsten en betalingen. Opstellen forecasting i.o.m controller. Betalingsafspraken maken indien nodig met zowel leveranciers als klanten. Nabellen en aanmanen van debiteuren. Facturatie. Inkomende post verwerken. Kasbeheer. Oplossen van diverse systeemgerichte problemen.


2009 – Febr.2013 : Stride Rite Europe BV/ Collective Brands PLG
Internationaal Credit Controller
Werkzaamheden : reclameren van openstaande posten. Rapporteren aan Manager Credit Control en Sales managers DE en UK. Rapportages geven inzicht over klanten met langst openstaande posten . Daarnaast invoeren van issues, betalingsproblematiek en betalingsregelingen in MaxCredible. Opvolgen van to do list vanuit MaxCredible. Belacties, versturen van aanmaningen per E- mail en post. Contacten onderhouden met incasso buro’s over voortgang van lopende zaken. Doorspelen van klachten over facturen naar Customer Service en vertegenwoordigers. Kredietlimieten bepalen aan de hand van opgevraagde financiele rapporten. Draaien van de automatische incasso’s.

Nov. 2007- 2009 : VNU Media B.V.
Credit Controller
Werkzaamheden : mondeling en schriftelijk reclameren van openstaande posten. Rapporteren aan manager Finance wat inhoud een top 30 debiteuren . Daarnaast een wekelijkse rapportage voor de sales afdelingen m.b.t. het aantal credit nota’s.


Mei 2003 – Nov. 2007 : Marlies|Dekkers Sales & Distribution b.v.
Credit Controller/ Coördinator Finance
Werkzaamheden : reclameren van openstaande facturen zowel schriftelijk als telefonisch. Rapporteren aan het management bestaande uit ouderdomsanalyses, wekelijkse omzet, voortgang incasso zaken, cijfers van de voorverkopen van de verschillende collecties per salesrep en land en aangeven van probleemgevallen. Klantnummers aanleggen, BTW nummers controleren en kredieten aanvragen. Vraagbaak voor problemen en andere vragen m.b.t. het systeem Navisio/Axapta. Deze hadden betrekking op alle ins en outs van het gehele logistieke - en het financiele traject . Aanpassen van instellingen, corecties uitvoeren, zoeken naar de oorsprong van fouten ect. Boeken van bankontvangsten. Aanvragen van Letters of Credit bij de bank. Borderellen opmaken en insturen. Afhandelen van vragen van klanten en opnemen van nabestellingen. Daarnaast indien nodig met ziekte of vakantie werkzaamheden van anderen waarnemen voor zover dat mogelijk is.
Mrt. 2002 – Apr. 2003 : NCM Eurocollect Detachering B.V.
Credit Consultant
Werkzaamheden 1e opdracht, Ordina UTM BV.: Reclameren van openstaande facturen bij klanten zowel telefonisch als schriftelijk d.m.v. aanmaningen / betalingsherinneringen/ sommaties. Rapporteren van bevindingen over wijze van factureren, problemen bij klanten over ordernummers, contracten, getekende urenstaten, tarieven en foutieve NAW- gegevens bij nieuwe klanten aan accountmanagers, commercieel directeur en sector controller. Systeem aangelegenheden zoals autorisaties van personen aan de kaak stellen i.v.m. vervuiling van NAW-gegevens waardoor zowel de uitgaande facturenstroom als de betaling hiervan ernstige schade oploopt. Opzetten van een beschrijving van het debiteurenproces. Het management voorzien van cijfers over de voortgang in het debiteurenproces en daarbij een toelichting op eventuele problemen of te nemen acties. Opmaken van de eventueel te nemen voorzieningen. Opbouwen van goede relaties met de contactpersonen bij de klant om afhandeling van en betaling van facturen te bevorderen. Opbouwen van lijsten met contactpersonen, telefoon- en faxnummers i.v.m. ontbreken hiervan in het systeem.
Werkzaamheden 2e opdracht, NCM Eurocollect BV. : Beheren en bewaken van een debiteurenportefeuille. Zoveel mogelijk klanten schriftelijk en telefonisch aanmanen. Dossiers doorzetten naar het incassobureau en bewaken van de voortgang. Dus zoveel mogelijk geld zien te incasseren via de normale weg of via het incassobureau.
Werkzaamheden 3e opdracht, Raab Karcher de Waardt BV.: Reclameren zowel telefonisch als schriftelijk van openstaande facturen m.b.v. aanmaningen, sommaties en betalingsherinneringen. Uit handen geven van dossiers aan incasso bureaus en voortgang bewaken i.o.m. het desbetreffende bureau. Rapporteren aan vestigingsdirecteuren i.v.m. langlopende kwesties. Hierin aangeven wat de problemen zijn. I.o.m vestigingsdirecteur oplossingen zoeken in financiële kwesties dmv doen van kortingsvoorstellen en/of kwijtscheldingen richting de klant. Doen van opschoningswerkzaamheden in het systeem m.b.t. tussenrekeningen en creditsaldi op klantnummers. Procedure opstellen i.v.m. verwerking bankontvangsten in het systeem. Inwerken van nieuw personeel. Oplossen van allerlei problemen m.b.t. SAP in de functie als key-user.

Juli 1999 - feb. 2002 : Getronics Infrastructure Solutions B.V.
Credit Controller. Werkzaamheden: Reclameren van openstaande facturen bij klanten zowel telefonisch als schriftelijk d.m.v. aanmaningen/ betalingsherinneringen. Beoordelen van eventuele nieuwe klanten op kredietwaardigheid aan de hand van rapporten van bedrijven als Dun&Breadstreet en het NCM. Zorgdragen voor invoer van nieuwe klanten. Leveren van rapportages aan het management i.v.m. maand-, kwartaal-, halfjaar – en jaarafsluiting. Verzorgen van cashflow rapportages. Aansturen van accountmanagers d.m.v. rekeningoverzichten en aangeven van lopende disputen. Inwerken en aansturen van nieuw personeel i.v.m. aanwezige SAP-kennis. Bankontvangsten binnenhalen en verwerken. Opschonen van grootboekrekeningen en tussenrekeningen.

Sept 1998 – juni 1999 : Pontmeijer N.V.
Boekhoudkundig medewerker op de crediteurenadministratie. Post verwerken en verdelen onder de medewerkers. Facturen inboeken en ter goedkeuring versturen naar de diverse vestigingen. Verzorgen van rapportages richting de vestigingsadministrateurs. Debiteuren te woord staan i.v.m. betalingen, credit nota’s opvragen enz.

April 1996 – aug 1998 : Syntegra Groep B.V.
Logistiek / Administratief medewerker. Werkzaamheden: garantie claims indienen bij de bekende PC-fabrikanten en andere hardware leveranciers. Voortgang bewaken in het proces, klanten inlichten hierover. Doorspelen van prijsopgaven naar klanten. Onderdelen bestellen bij leveranciers, eventueel versturen naar klanten. Stukje magazijn beheer.

Mrt 1992 – mrt 1996 : Getronics Service B.V.
Logistiek/ administratief medewerker. Werkzaamheden: garantie claims indienen bij de bekende PC-fabrikanten en andere hardware leveranciers. Voortgang bewaken in dit proces, nieuwe onderdelen bestellen en up to date houden van de diverse claimprocedures van de leveranciers.

Juli ‘91 – aug. ’91 : Mobil Shorebase
Administratief medewerker

Werkervaring

April 2014 – Sept 2014 : GroupM B.V.
Debiteurenbeheerder ( tijdelijk )
Werkzaamheden : dagelijks acties vanuit OnGuard oppakken. Voornamelijk
klanten bellen, klachten behandelen en deze doorspelen naar de proces managers of eventueel zelf oplossen. Ouderdomsanalyses opmaken voor de bureau’s. Daarnaast de debiteurenbox oppakken en de mail behandelen. Verder verbeterpunten aangegeven bij de Finance director voor lopende processen aan het eind van de opdracht.

Mrt 2013 – Okt 2013: Linen 4 Ever BV/ Not The Same
Assistant controller
Werkzaamheden : alle werkzaamheden m.b.t. zowel debiteuren- en crediteuren administratie. Ondersteunen van de controller met rapportages voor het management. Inboeken van bankontvangsten en betalingen. Opstellen forecasting i.o.m controller. Betalingsafspraken maken indien nodig met zowel leveranciers als klanten. Nabellen en aanmanen van debiteuren. Facturatie. Inkomende post verwerken. Kasbeheer. Oplossen van diverse systeemgerichte problemen.


2009 – Febr.2013 : Stride Rite Europe BV/ Collective Brands PLG
Internationaal Credit Controller
Werkzaamheden : reclameren van openstaande posten. Rapporteren aan Manager Credit Control en Sales managers DE en UK. Rapportages geven inzicht over klanten met langst openstaande posten . Daarnaast invoeren van issues, betalingsproblematiek en betalingsregelingen in MaxCredible. Opvolgen van to do list vanuit MaxCredible. Belacties, versturen van aanmaningen per E- mail en post. Contacten onderhouden met incasso buro’s over voortgang van lopende zaken. Doorspelen van klachten over facturen naar Customer Service en vertegenwoordigers. Kredietlimieten bepalen aan de hand van opgevraagde financiele rapporten. Draaien van de automatische incasso’s.

Nov. 2007- 2009 : VNU Media B.V.
Credit Controller
Werkzaamheden : mondeling en schriftelijk reclameren van openstaande posten. Rapporteren aan manager Finance wat inhoud een top 30 debiteuren . Daarnaast een wekelijkse rapportage voor de sales afdelingen m.b.t. het aantal credit nota’s.


Mei 2003 – Nov. 2007 : Marlies|Dekkers Sales & Distribution b.v.
Credit Controller/ Coördinator Finance
Werkzaamheden : reclameren van openstaande facturen zowel schriftelijk als telefonisch. Rapporteren aan het management bestaande uit ouderdomsanalyses, wekelijkse omzet, voortgang incasso zaken, cijfers van de voorverkopen van de verschillende collecties per salesrep en land en aangeven van probleemgevallen. Klantnummers aanleggen, BTW nummers controleren en kredieten aanvragen. Vraagbaak voor problemen en andere vragen m.b.t. het systeem Navisio/Axapta. Deze hadden betrekking op alle ins en outs van het gehele logistieke - en het financiele traject . Aanpassen van instellingen, corecties uitvoeren, zoeken naar de oorsprong van fouten ect. Boeken van bankontvangsten. Aanvragen van Letters of Credit bij de bank. Borderellen opmaken en insturen. Afhandelen van vragen van klanten en opnemen van nabestellingen. Daarnaast indien nodig met ziekte of vakantie werkzaamheden van anderen waarnemen voor zover dat mogelijk is.
Mrt. 2002 – Apr. 2003 : NCM Eurocollect Detachering B.V.
Credit Consultant
Werkzaamheden 1e opdracht, Ordina UTM BV.: Reclameren van openstaande facturen bij klanten zowel telefonisch als schriftelijk d.m.v. aanmaningen / betalingsherinneringen/ sommaties. Rapporteren van bevindingen over wijze van factureren, problemen bij klanten over ordernummers, contracten, getekende urenstaten, tarieven en foutieve NAW- gegevens bij nieuwe klanten aan accountmanagers, commercieel directeur en sector controller. Systeem aangelegenheden zoals autorisaties van personen aan de kaak stellen i.v.m. vervuiling van NAW-gegevens waardoor zowel de uitgaande facturenstroom als de betaling hiervan ernstige schade oploopt. Opzetten van een beschrijving van het debiteurenproces. Het management voorzien van cijfers over de voortgang in het debiteurenproces en daarbij een toelichting op eventuele problemen of te nemen acties. Opmaken van de eventueel te nemen voorzieningen. Opbouwen van goede relaties met de contactpersonen bij de klant om afhandeling van en betaling van facturen te bevorderen. Opbouwen van lijsten met contactpersonen, telefoon- en faxnummers i.v.m. ontbreken hiervan in het systeem.
Werkzaamheden 2e opdracht, NCM Eurocollect BV. : Beheren en bewaken van een debiteurenportefeuille. Zoveel mogelijk klanten schriftelijk en telefonisch aanmanen. Dossiers doorzetten naar het incassobureau en bewaken van de voortgang. Dus zoveel mogelijk geld zien te incasseren via de normale weg of via het incassobureau.
Werkzaamheden 3e opdracht, Raab Karcher de Waardt BV.: Reclameren zowel telefonisch als schriftelijk van openstaande facturen m.b.v. aanmaningen, sommaties en betalingsherinneringen. Uit handen geven van dossiers aan incasso bureaus en voortgang bewaken i.o.m. het desbetreffende bureau. Rapporteren aan vestigingsdirecteuren i.v.m. langlopende kwesties. Hierin aangeven wat de problemen zijn. I.o.m vestigingsdirecteur oplossingen zoeken in financiële kwesties dmv doen van kortingsvoorstellen en/of kwijtscheldingen richting de klant. Doen van opschoningswerkzaamheden in het systeem m.b.t. tussenrekeningen en creditsaldi op klantnummers. Procedure opstellen i.v.m. verwerking bankontvangsten in het systeem. Inwerken van nieuw personeel. Oplossen van allerlei problemen m.b.t. SAP in de functie als key-user.

Juli 1999 - feb. 2002 : Getronics Infrastructure Solutions B.V.
Credit Controller. Werkzaamheden: Reclameren van openstaande facturen bij klanten zowel telefonisch als schriftelijk d.m.v. aanmaningen/ betalingsherinneringen. Beoordelen van eventuele nieuwe klanten op kredietwaardigheid aan de hand van rapporten van bedrijven als Dun&Breadstreet en het NCM. Zorgdragen voor invoer van nieuwe klanten. Leveren van rapportages aan het management i.v.m. maand-, kwartaal-, halfjaar – en jaarafsluiting. Verzorgen van cashflow rapportages. Aansturen van accountmanagers d.m.v. rekeningoverzichten en aangeven van lopende disputen. Inwerken en aansturen van nieuw personeel i.v.m. aanwezige SAP-kennis. Bankontvangsten binnenhalen en verwerken. Opschonen van grootboekrekeningen en tussenrekeningen.

Sept 1998 – juni 1999 : Pontmeijer N.V.
Boekhoudkundig medewerker op de crediteurenadministratie. Post verwerken en verdelen onder de medewerkers. Facturen inboeken en ter goedkeuring versturen naar de diverse vestigingen. Verzorgen van rapportages richting de vestigingsadministrateurs. Debiteuren te woord staan i.v.m. betalingen, credit nota’s opvragen enz.

April 1996 – aug 1998 : Syntegra Groep B.V.
Logistiek / Administratief medewerker. Werkzaamheden: garantie claims indienen bij de bekende PC-fabrikanten en andere hardware leveranciers. Voortgang bewaken in het proces, klanten inlichten hierover. Doorspelen van prijsopgaven naar klanten. Onderdelen bestellen bij leveranciers, eventueel versturen naar klanten. Stukje magazijn beheer.

Mrt 1992 – mrt 1996 : Getronics Service B.V.
Logistiek/ administratief medewerker. Werkzaamheden: garantie claims indienen bij de bekende PC-fabrikanten en andere hardware leveranciers. Voortgang bewaken in dit proces, nieuwe onderdelen bestellen en up to date houden van de diverse claimprocedures van de leveranciers.

Juli ‘91 – aug. ’91 : Mobil Shorebase
Administratief medewerker

Lees meer

Opleiding

HAVO (diploma), MEAO BA (diploma), MBA ( 3 certificaten)

Opleiding

HAVO (diploma), MEAO BA (diploma), MBA ( 3 certificaten)

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  A - Motor, AM - Brommer en scooter

 • Talenkennis (spreken)

  Duits (Goed), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Duits (Goed), Engels (Goed)

Hobby's & interesses

Voetbal, Fotografie, wandelen, fitness.

Hobby's & interesses

Voetbal, Fotografie, wandelen, fitness.

Eigenschappen

Loyaal, zelfstandig, pro actief, flexibel, leergierig, oplossings gericht.

Eigenschappen

Loyaal, zelfstandig, pro actief, flexibel, leergierig, oplossings gericht.

Mijn actuele situatie

 • Functie: Administrateur, Hoofd Administratie, Salarisadministrateur
 • Sector: Gezondheidszorg & Farmacie
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Nico Schuijt te bekijken

Mijn documenten