Instrueren

Online cursus Instrueren

Als je leiding geeft binnen een organisatie moet je vaak dingen uitleggen. Een vaste leidraad voor instructie scheelt je een hoop denkwerk. In de online cursus 'Instrueren' krijg je zo'n leidraad aangereikt. Bovendien krijg je zinvolle aanwijzingen om instructies voor jezelf en je medewerkers zo doeltreffend mogelijk te laten verlopen.

Als je leiding geeft binnen een organisatie moet je vaak dingen uitleggen. Daarvoor hoef je niet telkens opnieuw het wiel uit te vinden. Een vaste leidraad voor instructie scheelt je een hoop denkwerk. In de online cursus 'Instrueren' krijg je zo'n leidraad aangereikt. Helder, ontdaan van alle ruis en systematisch. Bovendien biedt deze online training zinvolle aanwijzingen om een instructie voor jezelf en voor je medewerkers zo doeltreffend mogelijk te laten verlopen.

De online cursus 'Instrueren' geeft eerst uitleg over het doel en de zin van instructie geven binnen een organisatie. Daarna worden de voor- en nadelen van de verschillende instructievormen besproken. Vervolgens krijg je stapsgewijs uitleg over hoe een instructie in grote lijnen verloopt en waar je om moet denken bij het geven ervan.

Duur van de online cursus
De e-learning 'Instrueren' duurt ongeveer 20 minuten. Wil je het maximale rendement uit je online training halen, gebruik dan de ondersteunende lesmaterialen. Hiermee heb je trainingsmateriaal voor circa circa 2,5 uur.

Doelgroep
Deze e-learning is geschikt voor leidinggevenden en verder voor iedereen die binnen een organisatie onder meer als taak heeft instructies te geven aan collega's en/of andere medewerkers. Als je deze online training wilt inzetten binnen de opleiding die je volgt, dan werk je aan de volgende beroepscompetenties (op MBO-niveau): Aansturen, Begeleiden, Instructies en procedures opvolgen.

Lesmaterialen
De cursus 'Instrueren - Door coachend leidinggeven.' bestaat uit: VideoCollege, E-Book, Tools voor Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), Communicatieopdracht, Praktijkopdracht, Leerjournaal, Samenvatting, Aanbevolen aanpak, invulformulier voorbereiding.

Toetsing
De online cursus 'Instrueren - Door coachend leidinggeven.' wordt afgesloten met een eindtoets. De eindtoets bestaat uit meerkeuzevragen.

Certificaat
Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard bij je loopbaanprofiel plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!

Tags: Leiderschap