Duurzaam ondernemen

Online cursus Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is een trend. Veel mensen hebben het erover. Maar als je vraagt wat het nu precies inhoudt, komt men niet veel verder dan 'iets met het milieu'. Duurzaam ondernemen heeft vele kanten. Deze online cursus geeft je aanknopingspunten om op deze manier te ondernemen en daarover stakeholders enthousiast te krijgen. 

Duurzaam ondernemen is een trend. Veel mensen hebben het erover. Maar als je vraagt wat het nu precies inhoudt, komt men niet veel verder dan 'iets met het milieu'. Duurzaam ondernemen heeft vele kanten. Deze online cursus geeft je aanknopingspunten om op deze manier te ondernemen en daarover stakeholders enthousiast te krijgen. 

Deze cursus vergroot je algemene inzetbaarheid en zelfbeeld. De cursus leert je je zelfmanagement te versterken, je sociale vaardigheden en  innovatieve- en analytische vaardigheden te verbeteren en efficiënter mensen en taken te managen. Hiermee richt de cursus zich op jouw carriere en/of het professionaliseren van je werkzaamheden. De cursus is geschikt voor ondernemers, mensen die een carrièreswitch wensen of mensen die professionele ambities hebben. 

Doel van de cursus

In de online cursus 'Duurzaam ondernemen' leer je in grote lijnen hoe je duurzamer kunt ondernemen. Belangrijk neveneffect: een positief effect op je bedrijfsimago. 

Wat kan of ken je na de cursus

  • Kennis van de '3 P's' (Profit, People en Planet) en de balans daartussen
  • Energie besparen binnen je bedrijf
  • Kennis van de belangrijke duurzaamheidsfactoren van 'Maatschappelijk Verantwoord Opleiden' en 'Duurzame Inzetbaarheid' van jouw mensen.

Duur en studiebelasting

De cursus 'Duurzaam ondernemen' duurt ongeveer 1 uur. Wil je het maximale rendement uit je online training halen, gebruik dan de ondersteunende lesmaterialen. De totale studiebelasting bedraagt 2 uur.

Doelgroep en vooropleiding

Deze e-learning is geschikt voor (aanstaande) ondernemers die zo snel mogelijk op de hoogte willen zijn van de voornaamste aspecten van duurzaam/maatschappelijk verantwoord ondernemen. Advies vooropleiding: MBO2.

Vaardigheden

Als je deze online training wilt inzetten binnen de opleiding die je volgt, dan werk je aan de volgende vaardigheden en beroepscompetenties (op MBO-niveau): Beslissen en activiteiten initiëren, Aansturen, Ethisch en integer handelen, Materialen en middelen inzetten, Creëren en innoveren, Plannen en organiseren, Omgaan met verandering en aanpassen, Gedrevenheid en ambitie tonen, Ondernemend en commercieel handelen.

Lesmaterialen

De cursus 'Duurzaam ondernemen' bestaat uit een e-learning met audio- en videomateriaal, checklist met tips, checklist gebruiksbesparing apparatuur, evaluatieformulier bedrijfsprestaties, stappenplan Aan de slag met MVO. 

Opbouw van de cursus

Deze cursus is opgebouwd uit diverse e-learning leerobjecten en bevat tevens aanvullend oefenmateriaal. Aan het einde van de cursus is er een eindtoets. 

Aantal modules

Deze cursus bestaat uit 3 modules. 

Toetsing

De online cursus 'Duurzaam ondernemen' wordt afgesloten met een eindtoets. De eindtoets bestaat uit meerkeuzevragen.

Certificaat

Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn of op een ander loopbaanportal zoals At Monday plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!