• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Ben momenteel in between jobs sinds 01-11-2014

Persoonlijk

Ben momenteel in between jobs sinds 01-11-2014

Video

Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

01-11-2011 – 31-10-2014 : Novaccent Group B.V.
Werkzaamheden als Administrateur bij Novaccent Group B.V. te Amersfoort.
Crediteurenadministratie: invoer/update stamgegevens, invoer van inkoopfacturen (algemeen, licenties en materialen). Debiteurenadministratie: maken verkoopfacturen (volledigheidscontrole facturatie in Exact en de binnen het bedrijf ontwikkelde urenapplicatie m.b.v. Excelsheet ), controle op betalingen en het opzetten van de informatie betreffende betaalgedrag samen met een technicus in Logi Analytics. Het versturen van herinneringen, aanmaningen en ingebrekestellingen vanuit de Logi Analytics rapportage. Gesprekken met de accountant betreffende de interim controle inzake de procescontrole, eindejaar controle (hieruit volgt het jaarwerk van de gehele groep, welke met de directie besproken wordt) en invoer van de correcte eindbalans. Facilitair Beheer, wat omvat het beheer van het gebouw, opdracht geven tot aanleg van de electrapalen t.b.v. hybride auto’s en contact onderhouden met de beheersmaatschappij van de verhuurder. Hoofd BHV met daarbij de gehele opzet van de BHV binnen het bedrijf (inclusief maken handboek en organiseren BHV-materiaal).

15-03-2011 – 14-10-2011 : WR Financiële Detacheringen B.V.
Werkzaam als Administrateur bij Karl Dungs Nederland B.V. te Hilversum.
Crediteurenadministratie: invoer/update stamgegevens, invoer van inkoopfacturen (algemeen en voorraadfacturen) en klaarzetten van de betalingen. Debiteurenadministratie: invoeren nieuwe klanten na verificatie betaalgedrag op incassobureau website, verwerken betalingen via de bank, herinneringen, aanmaningen, ingebrekestellingen en contact met het incassobureau. Opbouwen database betreffende het betaalgedrag van alle cliënten t.b.v. de maandrapportage t. b.v hoofdkantoor in Duitsland. Cashflow: aan de hand van historische betaal- en inkomstengegevens plannen en opzetten van een jaarcontrole met wekelijks een update van de werkelijke inkomsten en uitgaven. Dit rapport is ten behoeve van de maandrapportage t.b.v. hoofdkantoor in Duitsland.
Maandrapportage: samen met de accountant een “Balans, Verlies- en Winst” opmaken inclusief alle specificaties t.b.v. hoofdkantoor in Duitsland.

20-12-2007 – 28-02-2011 : Hospira Enterprises B.V.
De periode vanaf 20-12-2007 tot en met 20-08-2008 betrof het een Detavastcontract met WR.
Werkzaam als GL-accountant bij Hospira Enterprises BV te Almere (verhuizing vanuit Hoofddorp).
Crediteurenadministratie: invoer en update crediteurengegevens, invoer inkoopfacturen (Algemeen) en klaarzetten van de betalingen. Deze werkzaamheden tot juli 2010 uitgevoerd en daarna het outsourcing team uit India aangestuurd betreffende alle processen. Grootboekadministratie: bankinvoer, bank- en grootboekrapportage in Excel, importeren journaalposten vanuit Excel in SAP. Vanaf oktober 2010 assisteren met de voorbereiding van outsourcing taken naar India.Treasury werkzaamheden zoals: Cashflow, Vreemde valutarapportage t.b.v. aan- en verkoop hiervan en rekening courant afstemmingen. Assisteren met betrekking tot de opzet van nieuwe bankrekeningen binnen SAP. Vanaf Juni 2010 aansturen outsourcing team met betrekking tot input banken in TWS (Treasury Work Station).

01-08-2007 – 20-08-2008 : WR Financiële Detacheringen B.V.
Werkzaam als GL-accountant bij Hospira Enterprises BV middels een Detavastcontract..
(zie verdere taakomschrijving bij Hospira Enterprises B.V.)
Werkzaam als Administrateur bij SHDH te Haarlem.
Opzetten alle voorkomende rapportages vanuit Exact Globe 2003 naar Excel inzake PGB, WMO etc.,
wekelijks overleg management over gang van zaken Verbeteren structuur en ten behoeve hiervan het
maken van een manual .

01-08-2006 – 31-07-2007 : Auto Lease Partners B.V.
Werkzaam als administrateur bij Auto Lease Partners B.V. te Wormerveer.
Auto’s aan- en afmelden voor verzekering/wegenbelasting, regelen brandstofpassen en verder
voorkomende werkzaamheden betreffende ingaan/ afloop leasetermijn. Dit inclusief contact met de RDW.
Opzetten administratie en leiding geven aan de administrateur van bijbehorend occasioncenter. Tevens
onderzoek gedaan naar een nieuw softwarepakket t.b.v. de garage en de inkoop en verkoop occasions.
Contact onderhouden met kredietverzekeraar betreffende debiteurensaldi.

01-12-2003 – 31-07-2006 : Overseas Air Cargo Europe B.V./Vantec World Transport (NL) B.V.
Werkzaam als Financial Manager bij OAC B.V. te Hoofddorp/Lijnden, daarna overgegaan in VWT B.V. te Schiphol.
Debiteuren-en crediteurenadministratie, Grootboekcontrole/bijhouden vaste activa/maandelijkse journaleninvoer ,
maandrapportage balans en verlies & winstrekening, aangiftes BTW en loonheffing, concept jaar-
rapportage inclusief bijlages opstellen voor de accountant , bespreken jaarwerk met de accountant en het
management , eindbespreking met management in Japan betreffende jaarwerk en invoer balansgegevens
nieuwe boekjaar. Opzetten van Exact Globe 2003 en daaraan gekoppelde Excel-rapportagsheets inzake V&W management informatie, leidinggeven aan 1 persoon betreffende invoer administratie, invoeren data in Exact en checken interfaces naar Exact (vanaf Cargomate), installeren Exact Globe Salaris en invoeren correcte instellingen en data, assisteren bij de salarisadministratie (door P&O manager uitgevoerd) en begeleiden verhuizing, verbouwing en automatisering

01-02-2003 – 30-11-2003 : Adfiscass B.V.
Werkzaam als Accountmanager bij Adfiscass B.V. te Amstelveen.
Samenwerking programmeur betreffende koppeling Account View en HTML-internetfile ten behoeve van
de Vakantiediscounter te Arnhem, aansturen en leiden administratieve personeel Vakantiediscounter,
opstellen financiële en fiscale jaarrapporten en opmaken diverse aangiftes kleine MKB cliënten, controle
administratie betreffende traject faillissement bouw- en aannemersbedrijf, opzetten nieuwe administratie
voor bouw- en aannemingsbedrijf met daaraan gekoppeld een bouwstoffenhandel, leiding geven aan
administratief personeel nieuwe bouwonderneming IB- aangiftes voor particulieren.

01-04-2002 – 31-01-2003 : Korrekt Bouw B.V.
Werkzaam als Hoofd Administratie bij Korrekt Bouw B.V. te Rotterdam.
Debiteuren- en crediteurenadministrateur, controleren en verwerken projectadministratie, Grootboek-
controle/bijhouden vaste activa/maandelijkse journaleninvoer, maandrapportage balans en V&W,
aangiftes BTW en loonheffing, voorbereiden salarisadministratie t.b.v. extern salarisbureau, opzetten en
volgen cursussen Vakware van Admicom, opzetten projectadministratie t.b.v. bouw-, funderingstechniek
en installatiebedrijf, leiding geven aan 1 persoon betreffende invoer administratie, leiding geven aan
1 persoon betreffende opmaak offertes, aannemen kleine onderhoudswerken en inkoop goederen
en overleg management en accountant betreffende te volgen koers.

01-09-1999 – 31-03-2002 : DARI Financial Services B.V.
Werkzaam als Administrateur/Assistent Accountant bij DARI Financial Services te De Lier met opdrachten bij:

Takenpakket Direct Accounting te Rotterdam als Assistent Accountant:
Opstellen financiële en fiscale jaarrapporten en opmaken diverse aangiftes kleine MKB cliënten. Controle en invoer administratie betreffende een commissionair in bloemen. Leidinggeven over 1 persoon betreffende de administratie van een installatiebedrijf. IB aangiftes voor particulieren. BTW aangiftes Nederland en diverse EU-Landen. Bijhouden statistieken CBS/Intrastat. Leidinggeven aan 1 persoon. Assisteren bij de opmaak jaarrekening fiscaal. Invoeren administraties cliënten. Begeleiden en adviseren cliënten bij allerlei besprekingen. Bijhouden vakkennis met betrekking tot financiële rapportages, salarissen en sociale wetgeving.

Takenpakket ING te Amsterdam als Administrateur:
In kaart brengen openstaande posten op de effectenafdeling. Uitzoeken en oplossen verschil in aankoop en hoeveelheid aandelen. Koppelen van de juiste namen bij diverse transacties. Overleg management over gang van zaken. Verbeteren structuur en ten behoeve hiervan het maken van een manual.

Takenpakket Sanoma Uitgevers te Hoofddorp als Debiteurenadministrateur:
Telefonisch benaderen cliënten betreffende uitblijven betalingen. Controleren problemen cliënten met betrekking tot prijsafspraken, contracten, hoeveelheidsplaatsingen en adresseringsproblemen. Mailen naar de verantwoordelijke personen betreffende bovenstaande problemen. Instellen controles en maken van een manual om zaken soepeler te laten verlopen. Wekelijks overleg management over gang van zaken.
Verbeteren structuur en ten behoeve hiervan het maken van een manual.
Takenpakket SGI B.V. te De Meern als Crediteurenadministrateur:
Registreren en inboeken inkoopfacturen. Opzetten registratiesysteem samen met een Oracle consultant. Rapporteren inkoopfacturenstroom aan controller. Aanbrengen regelmaat in het betaalproces. Invoer, registratie en betaling van facturen. Manual maken betreffende het gehele crediteurenbeheerproces.

18-04-1997 – 31-08-1999 : Rothmans Services B.V.
Werkzaam op interim basis als Administrateur bij Rothmans Services te Amsterdam.
Opzetten crediteurenadministratie nieuwe stijl en het beheer, afstemmen rekening courant
verhoudingen, reorganisatie afdeling Crediteuren, invoer en controle administratie en leiding geven aan
2 personen bij afwezigheid hoofd administratie

01-12-1991 – 17-04-1997 : DeMaCo Holland B.V.
Werkzaam als Boekhouder bij DeMaCo Holland B.V. te Waarland
Debiteuren- en crediteurenadministratie met daarbij contact met de Kredietverzekeraar inzake debiteurensaldi, controleren en verwerken projectadministratie. Grootboekcontrole/bijhouden vaste activa/maandelijkse journaleninvoer. Maandrapportage balans en verlies & winstrekening. Aangiftes BTW en loonbelasting. Voorbereiden salarisadministratie t.b.v. extern salarisbureau. Afstemmen rekening courant verhoudingen.Systeembeheerder Novell-netwerk. Overleggen mogelijke verhuizing, verbouwing en automatisering. Penningmeesterschap Personeelsvereniging. Leidinggeven aan 4 personen betreffende invoer administratie. Assisteren Hoofdadministrateur en vervangen bij diens afwezigheid.

10-12-1985 – 30-11-1991 : Trust International Management B.V. /CITCO Nederland
Werkzaam als Boekhoudkundig Medewerker bij TIM B.V. te Amsterdam en later bij CITCO NL B.V. te Rotterdam.
Crediteurenadministratie, grootboekcontrole/bijhouden vaste activa/maandelijkse journaleninvoer. Maandrapportage balans en verlies & winstrekening. Aangiftes BTW en loonheffing. Systeembeheer IBM
S-36 en diverse pc’s, facturatie, assisteren Europese Groepscontroller, invoer en controle administratie en
bestellen nieuwe computers en regelen aansluiting in het netwerk

Werkervaring

01-11-2011 – 31-10-2014 : Novaccent Group B.V.
Werkzaamheden als Administrateur bij Novaccent Group B.V. te Amersfoort.
Crediteurenadministratie: invoer/update stamgegevens, invoer van inkoopfacturen (algemeen, licenties en materialen). Debiteurenadministratie: maken verkoopfacturen (volledigheidscontrole facturatie in Exact en de binnen het bedrijf ontwikkelde urenapplicatie m.b.v. Excelsheet ), controle op betalingen en het opzetten van de informatie betreffende betaalgedrag samen met een technicus in Logi Analytics. Het versturen van herinneringen, aanmaningen en ingebrekestellingen vanuit de Logi Analytics rapportage. Gesprekken met de accountant betreffende de interim controle inzake de procescontrole, eindejaar controle (hieruit volgt het jaarwerk van de gehele groep, welke met de directie besproken wordt) en invoer van de correcte eindbalans. Facilitair Beheer, wat omvat het beheer van het gebouw, opdracht geven tot aanleg van de electrapalen t.b.v. hybride auto’s en contact onderhouden met de beheersmaatschappij van de verhuurder. Hoofd BHV met daarbij de gehele opzet van de BHV binnen het bedrijf (inclusief maken handboek en organiseren BHV-materiaal).

15-03-2011 – 14-10-2011 : WR Financiële Detacheringen B.V.
Werkzaam als Administrateur bij Karl Dungs Nederland B.V. te Hilversum.
Crediteurenadministratie: invoer/update stamgegevens, invoer van inkoopfacturen (algemeen en voorraadfacturen) en klaarzetten van de betalingen. Debiteurenadministratie: invoeren nieuwe klanten na verificatie betaalgedrag op incassobureau website, verwerken betalingen via de bank, herinneringen, aanmaningen, ingebrekestellingen en contact met het incassobureau. Opbouwen database betreffende het betaalgedrag van alle cliënten t.b.v. de maandrapportage t. b.v hoofdkantoor in Duitsland. Cashflow: aan de hand van historische betaal- en inkomstengegevens plannen en opzetten van een jaarcontrole met wekelijks een update van de werkelijke inkomsten en uitgaven. Dit rapport is ten behoeve van de maandrapportage t.b.v. hoofdkantoor in Duitsland.
Maandrapportage: samen met de accountant een “Balans, Verlies- en Winst” opmaken inclusief alle specificaties t.b.v. hoofdkantoor in Duitsland.

20-12-2007 – 28-02-2011 : Hospira Enterprises B.V.
De periode vanaf 20-12-2007 tot en met 20-08-2008 betrof het een Detavastcontract met WR.
Werkzaam als GL-accountant bij Hospira Enterprises BV te Almere (verhuizing vanuit Hoofddorp).
Crediteurenadministratie: invoer en update crediteurengegevens, invoer inkoopfacturen (Algemeen) en klaarzetten van de betalingen. Deze werkzaamheden tot juli 2010 uitgevoerd en daarna het outsourcing team uit India aangestuurd betreffende alle processen. Grootboekadministratie: bankinvoer, bank- en grootboekrapportage in Excel, importeren journaalposten vanuit Excel in SAP. Vanaf oktober 2010 assisteren met de voorbereiding van outsourcing taken naar India.Treasury werkzaamheden zoals: Cashflow, Vreemde valutarapportage t.b.v. aan- en verkoop hiervan en rekening courant afstemmingen. Assisteren met betrekking tot de opzet van nieuwe bankrekeningen binnen SAP. Vanaf Juni 2010 aansturen outsourcing team met betrekking tot input banken in TWS (Treasury Work Station).

01-08-2007 – 20-08-2008 : WR Financiële Detacheringen B.V.
Werkzaam als GL-accountant bij Hospira Enterprises BV middels een Detavastcontract..
(zie verdere taakomschrijving bij Hospira Enterprises B.V.)
Werkzaam als Administrateur bij SHDH te Haarlem.
Opzetten alle voorkomende rapportages vanuit Exact Globe 2003 naar Excel inzake PGB, WMO etc.,
wekelijks overleg management over gang van zaken Verbeteren structuur en ten behoeve hiervan het
maken van een manual .

01-08-2006 – 31-07-2007 : Auto Lease Partners B.V.
Werkzaam als administrateur bij Auto Lease Partners B.V. te Wormerveer.
Auto’s aan- en afmelden voor verzekering/wegenbelasting, regelen brandstofpassen en verder
voorkomende werkzaamheden betreffende ingaan/ afloop leasetermijn. Dit inclusief contact met de RDW.
Opzetten administratie en leiding geven aan de administrateur van bijbehorend occasioncenter. Tevens
onderzoek gedaan naar een nieuw softwarepakket t.b.v. de garage en de inkoop en verkoop occasions.
Contact onderhouden met kredietverzekeraar betreffende debiteurensaldi.

01-12-2003 – 31-07-2006 : Overseas Air Cargo Europe B.V./Vantec World Transport (NL) B.V.
Werkzaam als Financial Manager bij OAC B.V. te Hoofddorp/Lijnden, daarna overgegaan in VWT B.V. te Schiphol.
Debiteuren-en crediteurenadministratie, Grootboekcontrole/bijhouden vaste activa/maandelijkse journaleninvoer ,
maandrapportage balans en verlies & winstrekening, aangiftes BTW en loonheffing, concept jaar-
rapportage inclusief bijlages opstellen voor de accountant , bespreken jaarwerk met de accountant en het
management , eindbespreking met management in Japan betreffende jaarwerk en invoer balansgegevens
nieuwe boekjaar. Opzetten van Exact Globe 2003 en daaraan gekoppelde Excel-rapportagsheets inzake V&W management informatie, leidinggeven aan 1 persoon betreffende invoer administratie, invoeren data in Exact en checken interfaces naar Exact (vanaf Cargomate), installeren Exact Globe Salaris en invoeren correcte instellingen en data, assisteren bij de salarisadministratie (door P&O manager uitgevoerd) en begeleiden verhuizing, verbouwing en automatisering

01-02-2003 – 30-11-2003 : Adfiscass B.V.
Werkzaam als Accountmanager bij Adfiscass B.V. te Amstelveen.
Samenwerking programmeur betreffende koppeling Account View en HTML-internetfile ten behoeve van
de Vakantiediscounter te Arnhem, aansturen en leiden administratieve personeel Vakantiediscounter,
opstellen financiële en fiscale jaarrapporten en opmaken diverse aangiftes kleine MKB cliënten, controle
administratie betreffende traject faillissement bouw- en aannemersbedrijf, opzetten nieuwe administratie
voor bouw- en aannemingsbedrijf met daaraan gekoppeld een bouwstoffenhandel, leiding geven aan
administratief personeel nieuwe bouwonderneming IB- aangiftes voor particulieren.

01-04-2002 – 31-01-2003 : Korrekt Bouw B.V.
Werkzaam als Hoofd Administratie bij Korrekt Bouw B.V. te Rotterdam.
Debiteuren- en crediteurenadministrateur, controleren en verwerken projectadministratie, Grootboek-
controle/bijhouden vaste activa/maandelijkse journaleninvoer, maandrapportage balans en V&W,
aangiftes BTW en loonheffing, voorbereiden salarisadministratie t.b.v. extern salarisbureau, opzetten en
volgen cursussen Vakware van Admicom, opzetten projectadministratie t.b.v. bouw-, funderingstechniek
en installatiebedrijf, leiding geven aan 1 persoon betreffende invoer administratie, leiding geven aan
1 persoon betreffende opmaak offertes, aannemen kleine onderhoudswerken en inkoop goederen
en overleg management en accountant betreffende te volgen koers.

01-09-1999 – 31-03-2002 : DARI Financial Services B.V.
Werkzaam als Administrateur/Assistent Accountant bij DARI Financial Services te De Lier met opdrachten bij:

Takenpakket Direct Accounting te Rotterdam als Assistent Accountant:
Opstellen financiële en fiscale jaarrapporten en opmaken diverse aangiftes kleine MKB cliënten. Controle en invoer administratie betreffende een commissionair in bloemen. Leidinggeven over 1 persoon betreffende de administratie van een installatiebedrijf. IB aangiftes voor particulieren. BTW aangiftes Nederland en diverse EU-Landen. Bijhouden statistieken CBS/Intrastat. Leidinggeven aan 1 persoon. Assisteren bij de opmaak jaarrekening fiscaal. Invoeren administraties cliënten. Begeleiden en adviseren cliënten bij allerlei besprekingen. Bijhouden vakkennis met betrekking tot financiële rapportages, salarissen en sociale wetgeving.

Takenpakket ING te Amsterdam als Administrateur:
In kaart brengen openstaande posten op de effectenafdeling. Uitzoeken en oplossen verschil in aankoop en hoeveelheid aandelen. Koppelen van de juiste namen bij diverse transacties. Overleg management over gang van zaken. Verbeteren structuur en ten behoeve hiervan het maken van een manual.

Takenpakket Sanoma Uitgevers te Hoofddorp als Debiteurenadministrateur:
Telefonisch benaderen cliënten betreffende uitblijven betalingen. Controleren problemen cliënten met betrekking tot prijsafspraken, contracten, hoeveelheidsplaatsingen en adresseringsproblemen. Mailen naar de verantwoordelijke personen betreffende bovenstaande problemen. Instellen controles en maken van een manual om zaken soepeler te laten verlopen. Wekelijks overleg management over gang van zaken.
Verbeteren structuur en ten behoeve hiervan het maken van een manual.
Takenpakket SGI B.V. te De Meern als Crediteurenadministrateur:
Registreren en inboeken inkoopfacturen. Opzetten registratiesysteem samen met een Oracle consultant. Rapporteren inkoopfacturenstroom aan controller. Aanbrengen regelmaat in het betaalproces. Invoer, registratie en betaling van facturen. Manual maken betreffende het gehele crediteurenbeheerproces.

18-04-1997 – 31-08-1999 : Rothmans Services B.V.
Werkzaam op interim basis als Administrateur bij Rothmans Services te Amsterdam.
Opzetten crediteurenadministratie nieuwe stijl en het beheer, afstemmen rekening courant
verhoudingen, reorganisatie afdeling Crediteuren, invoer en controle administratie en leiding geven aan
2 personen bij afwezigheid hoofd administratie

01-12-1991 – 17-04-1997 : DeMaCo Holland B.V.
Werkzaam als Boekhouder bij DeMaCo Holland B.V. te Waarland
Debiteuren- en crediteurenadministratie met daarbij contact met de Kredietverzekeraar inzake debiteurensaldi, controleren en verwerken projectadministratie. Grootboekcontrole/bijhouden vaste activa/maandelijkse journaleninvoer. Maandrapportage balans en verlies & winstrekening. Aangiftes BTW en loonbelasting. Voorbereiden salarisadministratie t.b.v. extern salarisbureau. Afstemmen rekening courant verhoudingen.Systeembeheerder Novell-netwerk. Overleggen mogelijke verhuizing, verbouwing en automatisering. Penningmeesterschap Personeelsvereniging. Leidinggeven aan 4 personen betreffende invoer administratie. Assisteren Hoofdadministrateur en vervangen bij diens afwezigheid.

10-12-1985 – 30-11-1991 : Trust International Management B.V. /CITCO Nederland
Werkzaam als Boekhoudkundig Medewerker bij TIM B.V. te Amsterdam en later bij CITCO NL B.V. te Rotterdam.
Crediteurenadministratie, grootboekcontrole/bijhouden vaste activa/maandelijkse journaleninvoer. Maandrapportage balans en verlies & winstrekening. Aangiftes BTW en loonheffing. Systeembeheer IBM
S-36 en diverse pc’s, facturatie, assisteren Europese Groepscontroller, invoer en controle administratie en
bestellen nieuwe computers en regelen aansluiting in het netwerk

Lees meer

Opleiding

MEAO BA diploma behaald in 1985:
Bedrijfseconomie
Bedrijfsadministratie
Algemene Economie
Commerciële Economie
Nederlands
Engels

HBO-Administrateur gestart 01-01-2015:
Bedrijfseconomie
Bedrijfsadministratie
Belastingrecht

Opleiding

MEAO BA diploma behaald in 1985:
Bedrijfseconomie
Bedrijfsadministratie
Algemene Economie
Commerciële Economie
Nederlands
Engels

HBO-Administrateur gestart 01-01-2015:
Bedrijfseconomie
Bedrijfsadministratie
Belastingrecht

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed)

Hobby's & interesses

Gezellig winkelen, rondwandelen in oude steden, trainen op de racefiets voor lange toertochten, wandelen met de honden, kijken naar de Formule-1 en MotoGP, kokerellen en lekker uiteten.

Hobby's & interesses

Gezellig winkelen, rondwandelen in oude steden, trainen op de racefiets voor lange toertochten, wandelen met de honden, kijken naar de Formule-1 en MotoGP, kokerellen en lekker uiteten.

Eigenschappen

Persoonskenmerken
- Communicatief sterk
- Stressbestendig
- Sociaal
-Teambuilder
- Spontaan
- Hands-on
- Efficiënt werkend
- Initiatiefrijk

Eigenschappen

Persoonskenmerken
- Communicatief sterk
- Stressbestendig
- Sociaal
-Teambuilder
- Spontaan
- Hands-on
- Efficiënt werkend
- Initiatiefrijk

Mijn actuele situatie

 • Functie: Administrateur, Hoofd Administratie, Salarisadministrateur
 • Sector: Media & Journalistiek
 • Carrièreniveau: Leidinggevend
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Administrateur, Hoofd Administratie, Salarisadministrateur
 • Sector: Uitzendbureaus
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk, Interim
 • Salaris: 2.500 - 3.500
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Theo Zutt te bekijken

Mijn documenten