• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Ik ben nieuwsgierig en leergierig: wat ik niet weet zoek ik uit. Ik maak me snel dingen eigen en word dan snel gezien als 'expert'. In mijn vrije tijd hou ik me bezig met…

Persoonlijk

Ik ben nieuwsgierig en leergierig: wat ik niet weet zoek ik uit. Ik maak me snel dingen eigen en word dan snel gezien als 'expert'. In mijn vrije tijd hou ik me bezig met belangenbehartiging, veel van mijn vaardigheden heb ik daardoor opgedaan: van het besturen van een stichting, tot het coördineren van projecten. Ik heb geleerd hoe ik mensen met vaak tegengestelde belangen bij elkaar aan tafel kan krijgen. Als ik mensen, organisaties, projecten zich ontwikkelen en tot bloei zie komen, word ik daar gelukkig van.

Ik woon in Amsterdam, maar ik zoek een nieuwe uitdaging in het oosten des lands en wil dan ook verhuizen.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Mijn specialisme

Ik ben goed in het inschatten van implicaties die beleidsplannen kunnen hebben voor de uitvoering. Daarbij neem ik alle aspecten (communicatie, wet- en regelgeving, ict en personele inzet) in overweging.

Daarnaast hou ik ervan om processen te verbeteren: waar kan het efficiënter, hoe kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren, waar zien we mogelijke knelpunten en kunnen we die voorkomen.

Tenslotte ben ik veelzijdig: ik kan teksten schrijven, websites beheren, brochures en folders ontwikkelen, notities schrijven, subsidievoorstellen maken, begrotingen opzetten en budgetten beheren.

Mijn specialisme

Ik ben goed in het inschatten van implicaties die beleidsplannen kunnen hebben voor de uitvoering. Daarbij neem ik alle aspecten (communicatie, wet- en regelgeving, ict en personele inzet) in overweging.

Daarnaast hou ik ervan om processen te verbeteren: waar kan het efficiënter, hoe kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren, waar zien we mogelijke knelpunten en kunnen we die voorkomen.

Tenslotte ben ik veelzijdig: ik kan teksten schrijven, websites beheren, brochures en folders ontwikkelen, notities schrijven, subsidievoorstellen maken, begrotingen opzetten en budgetten beheren.

Lees meer

Werkervaring

Juli 2016 - Januari 2019
Kwaliteitsmedewerker en teamcoördinator Team Armoedevoorzieningen
De Armoedevoorzieningen omvatte de projecten Tegemoetkoming meerkosten zorg (30 000 aanvragen per jaar); AOW- en Jeugd-tegoed (10 000 aanvragen per jaar) en vanaf maart 2017 ook de Bijzondere Bijstand voor AOW-gerechtigden (5000 aanvragen per jaar).
Verantwoordelijk voor het opstellen van Richtlijnen Kwaliteitscontroles van de projecten TMZ en AJT, uitvoeren van steekproefcontroles van de dossiers BB AOW-gerechtigden, TMZ en AJT, termijnbewaking, adviseren aan teamleider over inzet van personeel, bijwonen projectoverleggen, afhandelen van bezwaarschriften en klachten, procesverbetering, doorontwikkeling Tmz-applicatie (eigen applicatie gemeente Rotterdam) en digitaal aanvraagformulier AJT (E-suite).

Maart 2016 - Augustus 2016
Kwaliteitsmedewerker Backoffice WMO - Gemeente Rotterdam
Kwaliteitsmedewerker voor het tijdelijke Herindicatieteam AWBZ. Voor het omzetten van AWBZ indicaties naar Wmo arrangementen was een speciaal herindicatieteam opgezet. De backoffice bestond uit administratief medewerkers die de arrangementen opvoerden in Socrates. Ik controleerde deze opvoer, maar ook de doel- en rechtmatigheid van de arrangementen. Daartoe had ik veel contact met de kwaliteitsmedewerkers van de frontoffice, de Wmo-consulenten. Ik toetste of de arrangementen logisch voortkwamen uit de ingevulde zelfredzaamheidsmatrix en de rapportages van de consulenten. Daarnaast controleerde ik of de opvoer was gedaan conform het arrangement. Gebruikte systemen: Socrates, MensCentraal

April 2016 - Februari 2017
Medewerker WMO Belteam - Gemeente Rotterdam
Bewoners die vragen hadden over hun Wmo indicatie telefonisch te woord staan, klacht-afhandeling. Opvoer eenvoudige Wmo-arrangementen, aanmaken van Wmo-meldingen, contact onderhouden met SVB en CAK voor probleemoplossing.
Gebruikte systemen: Socrates, MensCentraal, Klantbeeld, SVB-portal

Februari 2008 – 1 december 2014 Uitvoeringsorganisatie OSA BV, Amsterdam
December 2011 – November 2014: Specialist WMO en Zorg
Intern advies uitbrengen met betrekking tot nieuwe projecten op het vlak van WMO en (langdurige) zorg (zowel inhoudelijk als strategisch). Schrijven van subsidieaanvragen, offertes, verantwoordingsstukken en rapportages, ontwikkelen van nieuwe welzijnsconcepten. Verder verantwoordelijk voor het beheren van diverse websites: www.osa-amsterdam.nl (Wordpress); www.kringenvooriedereen.nl (Joomla!) en bijbehorende communicatiekanalen: LinkedIn, Twitter, Facebook.

November 2010 – December 2013: Coördinator Vriendenkringen Zuidoost
Uitvoeren van het project Vriendenkringen in stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Verwerken van aanmeldingen, houden van kennismakingsgesprekken met deelnemers en vrijwilligers, organiseren van matchingsbijeenkomsten, koppelen van deelnemers in vriendenkringen, coördineren van de vrijwilligers, schrijven van subsidieaanvragen en verantwoordingsstukken.

November 2010 – November 2011: Stedelijk Projectcoödinator Vriendenkringen Amsterdam
Afstemming met samenwerkingspartners in de stuurgroep,
Leiden van de projectgroep,
Beheren en verantwoorden projectadministratie,
Uitvoeren van het project in Amsterdam Zuidoost,
Ontwikkelen en beheren van de website en brochures,
Onderhouden van de contacten met de subsidieverstrekker
Schrijven van de verantwoordingsstukken.
Het project is inmiddels volledig overgedragen aan de welzijnspartners en Stichting MEE en wordt uitgevoerd in de stadsdelen Noord, Nieuw-West, Centrum en West.

Februari 2008 – April 2011: Trajectbegeleider klanten DWI Trede 1 & 2
Activeren van mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Doel was om mensen met kleine stapjes steeds meer te laten participeren: van koffie drinken naar koffie schenken.
Belangrijkste verantwoordelijkheden: coachen, motiveren van langdurig werklozen, conflicthantering, rapportages schrijven, onderhouden van relaties met klantmanagers van de DWI en de uitvoerders van participatietrajecten. Ik nam de klant aan de hand mee en liet geleidelijk los.

Mei 2005 – November 2007 Gastvrouw in restaurant Latour (1 Michelin Ster). Grand Hotel Huis ter Duin, Noordwijk aan Zee
Incidenteel op ingezet op banqueting. Mise-en-place, serveren van dranken en gerechten, incidenteel geven van wijnadviezen, tafelbereidingen (fileren van vis, flamberen, presenteren van kazen)

Oktober 2003 – Januari 2005 F&B supervisor Aeon Plaza Die Port van Cleve, Amsterdam
. Dagelijkse leiding over restaurant (ontbijt, lunch en diner), banqueting, roomservice en bar. Daarnaast verantwoordelijk voor menu-analyse en stockbewaking, programmeren van POS-systemen (Micros). Mede verantwoordelijk voor ontwikkelen van SOP’s (Standard Operating Procedures), ontwikkelen en uitvoeren van yield-acties, trainen, motiveren en coachen van personeel en stagiaires. Roosters maken, functioneringsgesprekken houden.

Overige activiteiten

Oktober 2014 – heden Voorzitter Acvoda, vrijwillige functie
Stichting Acvoda (Actie Commité Voor Dampers) is een organisatie die zich inzet voor de belangen van mensen die elektronische sigaretten (e-dampers) gebruiken.
Acvoda heeft intern te maken met organisatieproblemen, ik ben als voorzitter gevraagd om structuur aan te brengen in de organisatie en deze te professionaliseren.

Juni 2012 – heden Freelance Copywriter
Copywriter via Clickworker voor onder andere Groupon, reiswebsites, etc. De opdrachtgever is meestal niet bekend en de opdrachten worden in zeer kleine sub-opdrachten verdeeld onder meerdere ‘clickworkers’.
Ad hoc opdrachten, onder andere de productomschrijvingen voor eliquids (Vincent Vapes) voor De Elektronische Sigaret.
3-maandelijkse column in ‘erVAring’, het kwartaalblad van de (patiënten)Vereniging Anusatresie.

Juni 2010 – Juni 2014 Lid van de stuurgroep van ARM-Net Consortium, vrijwillige functie
Het ARM-Net Consortium is een internationaal samenwerkingsverband waarbij epidemiologisch en genetisch onderzoek naar de aangeboren aandoening ARM centraal staat. Als lid van de stuurgroep, namens de (patienten-)Vereniging Anusatresie, heb ik mede de organisatorische structuur van ARM-Net ontwikkeld en de statuten opgesteld, evenals diverse standaard-documenten (registratie- en aanvraagformulieren voor nieuwe leden, welkomstbrieven, etc.). Daarnaast bijgedragen aan wetenschappelijk onderzoek: meeschrijven aan fonds- en subsidieaanvragen, redigeren van wetenschappelijke publicaties. Voertaal: Engels

April 2007 – Oktober 2012 Bestuurslid Vereniging Anusatresie, vrijwillige functie
Bijgedragen aan de redactie van de (onlangs geheel herziene) uitgave: ‘Waar is de uitgang? Een boekje open over anorectale malformaties’. Mede organiseren van het jaarlijkse symposium; lid Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ), als bestuurslid ook verantwoordelijk voor de werkgroep Communicatie (website, kwartaalblad), en het onderhouden van contacten met buitenlandse organisaties.

Werkervaring

Juli 2016 - Januari 2019
Kwaliteitsmedewerker en teamcoördinator Team Armoedevoorzieningen
De Armoedevoorzieningen omvatte de projecten Tegemoetkoming meerkosten zorg (30 000 aanvragen per jaar); AOW- en Jeugd-tegoed (10 000 aanvragen per jaar) en vanaf maart 2017 ook de Bijzondere Bijstand voor AOW-gerechtigden (5000 aanvragen per jaar).
Verantwoordelijk voor het opstellen van Richtlijnen Kwaliteitscontroles van de projecten TMZ en AJT, uitvoeren van steekproefcontroles van de dossiers BB AOW-gerechtigden, TMZ en AJT, termijnbewaking, adviseren aan teamleider over inzet van personeel, bijwonen projectoverleggen, afhandelen van bezwaarschriften en klachten, procesverbetering, doorontwikkeling Tmz-applicatie (eigen applicatie gemeente Rotterdam) en digitaal aanvraagformulier AJT (E-suite).

Maart 2016 - Augustus 2016
Kwaliteitsmedewerker Backoffice WMO - Gemeente Rotterdam
Kwaliteitsmedewerker voor het tijdelijke Herindicatieteam AWBZ. Voor het omzetten van AWBZ indicaties naar Wmo arrangementen was een speciaal herindicatieteam opgezet. De backoffice bestond uit administratief medewerkers die de arrangementen opvoerden in Socrates. Ik controleerde deze opvoer, maar ook de doel- en rechtmatigheid van de arrangementen. Daartoe had ik veel contact met de kwaliteitsmedewerkers van de frontoffice, de Wmo-consulenten. Ik toetste of de arrangementen logisch voortkwamen uit de ingevulde zelfredzaamheidsmatrix en de rapportages van de consulenten. Daarnaast controleerde ik of de opvoer was gedaan conform het arrangement. Gebruikte systemen: Socrates, MensCentraal

April 2016 - Februari 2017
Medewerker WMO Belteam - Gemeente Rotterdam
Bewoners die vragen hadden over hun Wmo indicatie telefonisch te woord staan, klacht-afhandeling. Opvoer eenvoudige Wmo-arrangementen, aanmaken van Wmo-meldingen, contact onderhouden met SVB en CAK voor probleemoplossing.
Gebruikte systemen: Socrates, MensCentraal, Klantbeeld, SVB-portal

Februari 2008 – 1 december 2014 Uitvoeringsorganisatie OSA BV, Amsterdam
December 2011 – November 2014: Specialist WMO en Zorg
Intern advies uitbrengen met betrekking tot nieuwe projecten op het vlak van WMO en (langdurige) zorg (zowel inhoudelijk als strategisch). Schrijven van subsidieaanvragen, offertes, verantwoordingsstukken en rapportages, ontwikkelen van nieuwe welzijnsconcepten. Verder verantwoordelijk voor het beheren van diverse websites: www.osa-amsterdam.nl (Wordpress); www.kringenvooriedereen.nl (Joomla!) en bijbehorende communicatiekanalen: LinkedIn, Twitter, Facebook.

November 2010 – December 2013: Coördinator Vriendenkringen Zuidoost
Uitvoeren van het project Vriendenkringen in stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Verwerken van aanmeldingen, houden van kennismakingsgesprekken met deelnemers en vrijwilligers, organiseren van matchingsbijeenkomsten, koppelen van deelnemers in vriendenkringen, coördineren van de vrijwilligers, schrijven van subsidieaanvragen en verantwoordingsstukken.

November 2010 – November 2011: Stedelijk Projectcoödinator Vriendenkringen Amsterdam
Afstemming met samenwerkingspartners in de stuurgroep,
Leiden van de projectgroep,
Beheren en verantwoorden projectadministratie,
Uitvoeren van het project in Amsterdam Zuidoost,
Ontwikkelen en beheren van de website en brochures,
Onderhouden van de contacten met de subsidieverstrekker
Schrijven van de verantwoordingsstukken.
Het project is inmiddels volledig overgedragen aan de welzijnspartners en Stichting MEE en wordt uitgevoerd in de stadsdelen Noord, Nieuw-West, Centrum en West.

Februari 2008 – April 2011: Trajectbegeleider klanten DWI Trede 1 & 2
Activeren van mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Doel was om mensen met kleine stapjes steeds meer te laten participeren: van koffie drinken naar koffie schenken.
Belangrijkste verantwoordelijkheden: coachen, motiveren van langdurig werklozen, conflicthantering, rapportages schrijven, onderhouden van relaties met klantmanagers van de DWI en de uitvoerders van participatietrajecten. Ik nam de klant aan de hand mee en liet geleidelijk los.

Mei 2005 – November 2007 Gastvrouw in restaurant Latour (1 Michelin Ster). Grand Hotel Huis ter Duin, Noordwijk aan Zee
Incidenteel op ingezet op banqueting. Mise-en-place, serveren van dranken en gerechten, incidenteel geven van wijnadviezen, tafelbereidingen (fileren van vis, flamberen, presenteren van kazen)

Oktober 2003 – Januari 2005 F&B supervisor Aeon Plaza Die Port van Cleve, Amsterdam
. Dagelijkse leiding over restaurant (ontbijt, lunch en diner), banqueting, roomservice en bar. Daarnaast verantwoordelijk voor menu-analyse en stockbewaking, programmeren van POS-systemen (Micros). Mede verantwoordelijk voor ontwikkelen van SOP’s (Standard Operating Procedures), ontwikkelen en uitvoeren van yield-acties, trainen, motiveren en coachen van personeel en stagiaires. Roosters maken, functioneringsgesprekken houden.

Overige activiteiten

Oktober 2014 – heden Voorzitter Acvoda, vrijwillige functie
Stichting Acvoda (Actie Commité Voor Dampers) is een organisatie die zich inzet voor de belangen van mensen die elektronische sigaretten (e-dampers) gebruiken.
Acvoda heeft intern te maken met organisatieproblemen, ik ben als voorzitter gevraagd om structuur aan te brengen in de organisatie en deze te professionaliseren.

Juni 2012 – heden Freelance Copywriter
Copywriter via Clickworker voor onder andere Groupon, reiswebsites, etc. De opdrachtgever is meestal niet bekend en de opdrachten worden in zeer kleine sub-opdrachten verdeeld onder meerdere ‘clickworkers’.
Ad hoc opdrachten, onder andere de productomschrijvingen voor eliquids (Vincent Vapes) voor De Elektronische Sigaret.
3-maandelijkse column in ‘erVAring’, het kwartaalblad van de (patiënten)Vereniging Anusatresie.

Juni 2010 – Juni 2014 Lid van de stuurgroep van ARM-Net Consortium, vrijwillige functie
Het ARM-Net Consortium is een internationaal samenwerkingsverband waarbij epidemiologisch en genetisch onderzoek naar de aangeboren aandoening ARM centraal staat. Als lid van de stuurgroep, namens de (patienten-)Vereniging Anusatresie, heb ik mede de organisatorische structuur van ARM-Net ontwikkeld en de statuten opgesteld, evenals diverse standaard-documenten (registratie- en aanvraagformulieren voor nieuwe leden, welkomstbrieven, etc.). Daarnaast bijgedragen aan wetenschappelijk onderzoek: meeschrijven aan fonds- en subsidieaanvragen, redigeren van wetenschappelijke publicaties. Voertaal: Engels

April 2007 – Oktober 2012 Bestuurslid Vereniging Anusatresie, vrijwillige functie
Bijgedragen aan de redactie van de (onlangs geheel herziene) uitgave: ‘Waar is de uitgang? Een boekje open over anorectale malformaties’. Mede organiseren van het jaarlijkse symposium; lid Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ), als bestuurslid ook verantwoordelijk voor de werkgroep Communicatie (website, kwartaalblad), en het onderhouden van contacten met buitenlandse organisaties.

Lees meer

Software kennis

 • Facebook
 • Instagram
 • Office 365
 • MS Word
 • Joomla

Software kennis


 • Facebook
 • Instagram
 • Office 365
 • MS Word
 • Joomla
 • Wordpress
 • Twitter
 • MS Powerpoint
 • MS Excel
 • Linkedin
 • MS Acces
 • Adobe Illustrator
Lees meer

Opleiding

September 2014 – mei 2015
Nima A Communicatie (niet voltooid)
LOI

Augustus 2004 – Januari 2006
Deeltijd HBO Hotelmanagement (niet voltooid)
Christelijke Hogeschool Nederland, Leeuwarden

Augustus 1996 – Juli 2001
HBO Pedagogiek, afstudeerrichting Gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie (GVO)
Hogeschool InHolland, Diemen

Augustus 1993 – Juli 1995
VWO, keuzevakken: biologie, Frans, Economie I & II, Geschiedenis
Menso Alting College, Hoogeveen

Augustus 1987 – Juli 1993
HAVO, keuzevakken: biologie, Frans, Economie, Geschiedenis
Menso Alting College, Hoogeveen

Opleiding

September 2014 – mei 2015
Nima A Communicatie (niet voltooid)
LOI

Augustus 2004 – Januari 2006
Deeltijd HBO Hotelmanagement (niet voltooid)
Christelijke Hogeschool Nederland, Leeuwarden

Augustus 1996 – Juli 2001
HBO Pedagogiek, afstudeerrichting Gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie (GVO)
Hogeschool InHolland, Diemen

Augustus 1993 – Juli 1995
VWO, keuzevakken: biologie, Frans, Economie I & II, Geschiedenis
Menso Alting College, Hoogeveen

Augustus 1987 – Juli 1993
HAVO, keuzevakken: biologie, Frans, Economie, Geschiedenis
Menso Alting College, Hoogeveen

Lees meer

Kerncompetenties

 • Aanpassingsvermogen
 • Plannen en organiseren
 • Mondelinge vaardigheid
 • Probleemanalyse
 • Integriteit

Kerncompetenties


 • Aanpassingsvermogen
 • Plannen en organiseren
 • Mondelinge vaardigheid
 • Probleemanalyse
 • Integriteit
 • Energie
 • Toewijding
 • Betrokkenheid
 • Zelfinzicht
 • Stressbestendigheid
 • Snel schakelen
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Discipline
 • Schriftelijke vaardigheid
 • Samenwerken
 • Prioritering
 • Omgang met details
 • Toekomstvisie
 • Motiveren
 • Verandervermogen
 • Informatie-analyse
 • Initiatief nemen
 • Klantgerichtheid
 • Besluitvaardigheid
 • Anticiperen
 • Samenbindend leiderschap
 • Vasthoudendheid
 • Timemanagement
 • Overtuigingskracht
 • Creativiteit
 • Delegeren
 • Luisteren
 • Netwerkvaardigheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Onafhankelijkheid
 • Oordeelsvorming
 • Zelfvertrouwen
 • Durf
 • Organisatiegericht aansturen
 • Ambitie
Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend)

Hobby's & interesses

Schrijven (dagboek, artikelen)
Lezen (Fantasy, SF, Thriller)
Paardrijden
Tai Chi
Duiken

Hobby's & interesses

Schrijven (dagboek, artikelen)
Lezen (Fantasy, SF, Thriller)
Paardrijden
Tai Chi
Duiken

Eigenschappen

Rationeel
Nauwkeurig
Humor
Sfeergevoelig
Strategisch denker
Ik kan snel nieuwe informatie vinden en verwerken
Brede interesse
Direct en rechtdoorzee

Eigenschappen

Rationeel
Nauwkeurig
Humor
Sfeergevoelig
Strategisch denker
Ik kan snel nieuwe informatie vinden en verwerken
Brede interesse
Direct en rechtdoorzee

Mijn actuele situatie

 • Functie: Consultant
 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Consultant
 • Sector: Overheid
 • Dienstverband: Vast, Gedetacheerd
 • Salaris: 2.500 - 3.500
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Muriël Schipper te bekijken