Terug

De fijnste collega die ik ooit heb gehad

24 december 2019 door Marielle van Raaij

DE FIJNSTE COLLEGA DIE IK OOIT HEB GEHAD

Hoe zou jij je voelen als je dit op morgen op je werk te horen kreeg? Waardering krijgen voor je inzet is erg belangrijk. Op de eerste plaats omdat iedereen graag hoort dat hij zijn werk goed doet. Dat is motiverend. Dat geldt ook voor waardering geven. Vriendelijk zijn voor een ander is een reden om trots te zijn op jezelf. Kom maar op dus met die loftuitingen.

Wie goed doet, goed ontmoet

Wanneer je vriendelijk en complimenteus bent voor je medewerkers, heeft dat een boemerangeffect. Het zal na verloop van tijd de werksfeer verbeteren en mensen gaan anders naar je kijken. In een positieve werkomgeving delen medewerkers zelf ook graag complimentjes uit. In de psychologie is het boemerangeffect niet alleen een actie en reactie verschijnsel. Het is een gegeven dat mensen met bepaalde karaktertrekken zich omringen met mensen met diezelfde eigenschappen. Een vriendelijk ingesteld team zal sneller een sollicitant met dezelfde constructieve kijk op teamwork herkennen. Zo creëer je op den duur een hechte groep met een goede onderlinge sfeer.

Feedback

Wanneer je collega's geen complimenten terug geven, wil dat nog niet meteen zeggen dat ze jou als  persoon of als leider niet zien zitten. Misschien zijn ze zelf niet goed in het uitdelen van complimenten of zitten ze niet lekker in hun vel. Wantrouwen op het werk kan ook een factor zijn. Juist deze collega's zijn de moeite waard om positief te benaderen. Probeer eens te vragen of ze zich prettig voelen op de werkplek en te zeggen dat je respect hebt voor hun bijdrage aan het team. Zie negatieve opmerkingen van je personeel als een vorm van feedback en niet als een persoonlijke aanval. 

Denk ook niet dat een compliment enkel lieve en aardige dingen betreft. Juist kenmerken als ambitieus, verbaal sterk, enthousiast, eerlijk en betrouwbaar horen tot de meest waardevolle kwaliteiten binnen een organisatie. 

Vrijmibo (Vrijdag middag borrel)

Wanneer deel je nu een compliment uit? Dat is misschien nog wel de moeilijkste vraag als het gaat om aardige dingen tegen iemand zeggen. Complimenten tijdens het functioneringsgesprek zijn niet voldoende. Dat is goed voor de werkrelatie. Daar zit je meer in de rol van coach. Een onverwachte opsteker doet veel meer voor de persoonlijke relatie. Aangezien we een derde van onze tijd op de werkvloer doorbrengen is dat geen overbodige luxe. Een goede persoonlijke relatie op het werk met de mensen om je heen is essentieel om succesvol in een team te werken.

Geen betere plek om een compliment uit te delen dan op de vrijdagmiddagborrel. Ook andere informele momenten, zoals het uitdelen van de kerstpakketten of in een onbewaakt momentje in de koffie corner zijn prima. Speel eens voor barista en geef het kopje koffie met een pluim erbij in plaats van cake. 

Geen hielenlikker

Het is dus duidelijk dat complimenten allerhande positieve effecten hebben op de werksfeer, maar hoe geef je nu een compliment aan je collega zonder te gaan slijmen? Een goed compliment is een compliment met persoonlijke waarde voor je medewerker en moet niet ingestudeerd klinken. Ook moet je zorgen dat de ontvanger niet het gevoel heeft dat er wat achter steekt. Bovendien moet het compliment echt gemeend zijn. Denk er daarom van te voren goed over na.

Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp dan kan ik je deze online cursussen van onze gecertificeerde opleiders aanbevelen:

1. In de online cursus 'Complimenten geven' leer je een doeltreffende methode om op de werkvloer je medewerkers optimaal tot hun recht te laten komen.

2. In de cursus 'Coachend leidinggeven'  worden systematisch de belangrijkste aspecten doorgenomen en de korte en lange termijn effecten ervan toegelicht.

3. Tot slot beveel ik je de cursus 'Succesvol werken in een team' aan. In deze online training worden de hoofdzaken van werken in een team op een praktische manier op een rij gezet. Naast uitleg over de kenmerken van een goed team en de diverse rollen die teamleden kunnen vervullen, behandelt deze online training de bouwstenen voor een team dat niet alleen een vliegende start wil maken, maar ook succesvol wil blijven opereren.

 

  • HR, Psychologie & Coaching