Nederlandse spelling
Leerlijn

Nederlandse spelling

Een tekst schrijven zonder spelfouten is best een uitdaging. Deze leerlijn helpt je de Nederlandse spelling beter te begrijpen en toe te passen. Je zult al snel merken dat je veel sneller kunt werken, omdat je niet meer lang hoeft na te denken of de juiste spelling moet opzoeken. Ga snel aan de slag!

Wanneer gebruik je "als" en wanneer "dan" en hoe zit het precies met d en t en t kofschip? In de online leerlijn Nederlandse spelling worden veel voorkomende fouten die mensen maken en moeilijkheden behandeld, die zowel voor persoonlijk als voor professioneel gebruik handig zijn.

Deze leerlijn is uitermate geschikt voor iedereen die een goede basiskennis heeft van de Nederlandse taal maar toch nog even de puntjes op de "i" wil zetten.

We beginnen deze leerlijn met een van de meest gemaakte stelfouten. Veel mensen twijfelen of er aan het einde van een woord een -d, -t, of -dt moet staan. In deze eerste training wordt daar duidelijke uitleg over gegeven.

In deze tweede cursus gaan we verder op -d of -t. 't Kofschip is een ezelsbruggetje om te bepalen of er een d of een t achter een werkwoord komt in de verleden tijd of de voltooide tijd. In de cursus leer je Hoe makkelijk het is om dit ezelsbruggetje te gebruiken.

Zeg je "groter als of groter dan"? In de volgende cursus leer je wanneer je als en wanneer je dan correct in een zin kunt gebruiken.

Een ander veel gemaakte fout wordt in de volgende online cursus besproken, namelijk wanneer je "hen" en wanneer je "hun" gebruikt in een zin.

Ook het verschil tussen "wat" en "dat" in een zin gebruiken is voor veel mensen een moeilijkheid. In deze korte online cursus leer je op een duidelijke manier wanneer je welk woord gebruikt.

Je bent al aardig op weg in deze leerlijn! We gaan nu verder de vraag wanneer je de woorden doordat, zodat, omdat en opdat gebruikt. Daar wordt in deze online cursus een duidelijk antwoord op gegeven.

In de volgende online cursus leer je alles over samenstellingen en wanneer je -e, -en of -n in een samenstelling gebruikt.

Meervoudsvormen van een woord maken in het Nederlands kan soms erg lastig zijn. In deze cursus komen de moeilijke meervouden voorbij en leer je hoe je ze op een correcte manier kunt gebruiken.

We zijn aangekomen bij de laatste cursus van deze leerlijn. In deze cursus gaan we het hebben over een correct gebruik van komma's, punten en accenten.

Je hebt de hele online leerlijn Nederlandse spelling afgerond, goed gedaan! Je hebt nu een nog beter beeld van de Nederlandse taal en kunt die goed toepassen. Veel succes!